Acord de Utilizare a Datelor Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Data Intrării în Vigoare: 24 octombrie 2023

Parte a I-a – Dispoziții Generale

Această acord este încheiat între Cutii Postale Blocuri (denumit în continuare „Compania” sau „Noi”) și orice utilizator al website-ului nostru https://magazin.cutiipostale-blocuri.ro (denumit în continuare „Utilizatorul” sau „Dumneavoastră”).

Prin accesarea și utilizarea acestui website, Dumneavoastră consimțiți la colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile prezentului Acord de Utilizare a Datelor.

Parte a II-a – Datele Colectate

 1. Compania poate colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale Utilizatorului:
  • Nume și prenume
  • Adresă de e-mail
  • Număr de telefon
  • Alte informații furnizate voluntar de Utilizator
 2. Compania poate colecta, de asemenea, informații automat în legătură cu utilizarea website-ului, cum ar fi adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare și altele, în scopul îmbunătățirii experienței de navigare a Utilizatorului pe website.

Parte a III-a – Scopul Prelucrării

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopurile următoare:

 • Pentru a permite utilizarea website-ului și accesul la serviciile oferite de acesta.
 • Pentru a procesa comenzi, plăți și pentru a furniza asistență clienților.
 • Pentru a comunica cu Utilizatorul și pentru a furniza informații solicitate de acesta.
 • Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența de navigare pe website.
 • Pentru a efectua analize statistice.

Parte a IV-a – Partajarea și Transferul Datelor

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi dezvăluite terților numai în următoarele circumstanțe:

 • Atunci când este necesar pentru furnizarea de servicii sau produse solicitate de Utilizator.
 • Cu consimțământul expres al Utilizatorului.
 • Atunci când acest lucru este cerut sau permis de lege.
 • Cu furnizorii de servicii terți cu care Compania colaborează, cu condiția ca aceștia să respecte confidențialitatea datelor.

Parte a V-a – Securitatea Datelor

Compania depune eforturi rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea absolută a datelor.

Parte a VI-a – Drepturile Utilizatorului

Utilizatorul are următoarele drepturi în legătură cu datele sale cu caracter personal:

 • Dreptul de a accesa și corecta datele personale.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări legate de protecția datelor, Utilizatorul poate contacta Compania folosind următoarele informații de contact:

Parte a VII-a – Modificări ale Acordului de Utilizare a Datelor

Acest Acord de Utilizare a Datelor poate fi actualizat periodic. Utilizatorul este încurajat să verifice această pagină pentru a fi la curent cu orice modificări. Data intrării în vigoare a versiunii actuale va fi afișată la începutul acestui Acord.

Shopping Cart
Scroll to Top